Nieuws 2018

Levend Landschap Maurik 13 december 2018

 

Het opruimen van zwerfafval, een Klompenpad vanuit Maurik, de aanleg van patrijzenhagen en kruidenrijke akkerranden voor meer akkervogels, vlinders, bijen en andere insecten. Dat zijn mooie ideeën die bewoners hebben aangegeven voor een mooier landschappelijk Maurik.

Heeft u ook ideeën om het landschap rond Maurik aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken, bijvoorbeeld door het vastleggen van verhalen of de aanleg van hoogstamboomgaarden rond Maurik?

 

De volgende stap is om de ideeën samen met dorpsbewoners verder uit te werken om deze vervolgens daadwerkelijk uit te voeren. Op donderdag 13 december is hiervoor een bewonersavond om 20.00 uur in het Dorpshuis ’t Klokhuis, Sterappelhof 7 in Maurik. De inloop is vanaf 19.45 uur. Dorpsbelang Maurik, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en gemeente Buren nodigen jong en oud uit om weer mee te doen. Iedereen is van harte welkom!

 

Najaarsledenvergadering
woensdag 31 oktober 2018

Zie ook agenda, notulen voorjaarsledenvergaderig en jaarplan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Vereniging Dorpsbelang Maurik

Gemeente Buren
Maurik Rond, maandblad voor Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk