Thema 3 - Maurik voor iedereen, wonen en economie

Verslag van 9 juni

Geplaatst op 18 juni 2011


Werkgroep 1: Zorgwoningen

Dit onderwerp leverde enthousiaste reacties op tijdens de verschillende bijeenkomsten. Inwoner Jan Heres is zeer gemotiveerd om hiermee verder te gaan, maar er zijn behalve hem geen mensen die zich concreet hebben aangemeld voor dit onderwerp. Jan heeft al enige malen contact gehad met de gemeente en met Syndion als professionele zorgaanbieder.

Voelt u er iets voor om mee te werken aan deze werkgroep dan kunt u zich aanmelden via de pagina contact. 

De eerstvolgende bijeenkomst van de deelnemers van Maak Meer van Maurik vindt plaats
op 9 juni 2011, bij Korfbalvereniging Activitas, om 20.00 uur.
Adres: Homoetsestraat 13b, 4021 HG Maurik.

Wanneer u wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden via de contactpagina.

 Het verslag van de bijeenkomst op 26 april 2011 in ‘t Klokhuis
is te lezen op pagina Maak Meer van Maurik - Algemeen
 

Het thema Maurik voor iedereen, wonen en economie kreeg op
9 maart in totaal 39 punten

 

Wonen en zorg maar ook recreatie en ondernemerschap staat bij dit thema centraal. Inwoners geven aan dat aandacht voor de inrichting en invulling van het oude centrum belangrijk is.

 Woonzorg voor bijzondere doelgroepen en starters, ouderen –
19 punten

Actoren: Bewoners

 

Briefjes:

 • Clusteren sociale voorzieningen, bijvoorbeeld gebruiken bestaande voorzieningen Valentijn
 • Realiseren woon–zorgvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen: autisten, vroeg dementerenden
 • Jongeren houden in Maurik d.m.v. woningaanbod en voorzieningen
 • Voldoende starterswoningen
 • Goede wijk/woningen voor ouderen met appartementen, huisjes, sportvoorzieningen, zwembad etc. De Valentijn is te klein in 2025
 • Voorzieningen voor mensen die wat mankeren zodat ze toch in het dorp kunnen blijven wonen
 • Woonzorg bijzondere doelgroepen
 • Start wonen gehandicapten in dorp mogelijk maken
 • Mogelijke nieuwbouw Raadhuisstraat richting Dijkhof. (grote) woningen en kantoor/praktijkruimtes. (Therapeut, boekhouder, fysiotherapeut etc.). Ik heb zelf in deze straat ook mijn kantoor en het is leuk/inspirerend om meer kantoren/praktijken in de buurt te hebben. Eventueel om samen te werken.Leefbaarheid oude dorpskern – 16 punten

Actoren: Bewoners, Gemeente, Welzijnswerk en ondernemers

 

Briefjes:

 • C1000 nieuwe locatie en andere winkelvoorzieningen
 • Winkelopening ook op zondag toestaan
 • Gevarieerde winkelvoorzieningen
 • C1000 verder ontwikkelen in plaats van verplaatsen.
 • Door krimp in de toekomst dorpskern versterken, niet het centrum in Oost.
 • Betere en meer winkelvoorzieningen. Dit mede om de jeugd te behouden
 • Oude dorpskern behouden
 • Voor de gezelligheid: meer horeca en leuke kleine winkeltjes in de oude dorpskernMeer infrastructuur voor Recreatie en Toerisme – 4 punten

Actoren: Bewoners en ondernemers

 

Briefjes:

 • Wandelroutes in directe omgeving en vanuit Maurik.
 • Voetgangersbrug achter ‘Essenbos’
 • Wandelpaden, rondje om de kerk
 • Fietspaden
 • Een centraal sportcafé voor iedereen
 • Speelbos bij oude steenfabriek
 • Spannend bos openstellen op terrein steenfabriek
 • Marktplein betere bebording voor bezoekers van het dorp. Nu racen alleen ouders voor het zwembad (kapper en dierenarts)
 • Horeca en terras aan de dijk.
 • Promenade met leuke boetiekjes en eetgelegenheden aan de dijk, water ook ’s zomers aan de dijk.
 • In huidige C1000 diverse toeristische bedrijven zoals snackbar, (overdekt) terras, pizza–/shoarmazaak, etc. Met verbinding naar de dijk
 • Veiliger oversteken Kribbrug. Recht op weg en Essenbos rotonde?!

 


 

Overige Briefjes:

 • Brede school wijkgericht; samenwerking ouders/kinderen, gemeente/professionals
 • Nieuwe kern maken in Oost met dorpshuis, sporthal, supermarkt, scholen
 • Dorpskern in het midden!
 • Kersentuin: met antikrakers wordt het niet mooier. Wel nieuwbouw voor bejaardenhuis maar wat te doen met ’t oude?
  Echte appartementen voor jongeren (met hospita haha) Dan blijft ’t netjes
© Vereniging Dorpsbelang Maurik

AlgemeenOpenbare ruimte van MaurikActief in MaurikWonen en economieCommunicatieInformatie en contact