Thema 2 - Actief in Maurik

Maurik Actief en Gondelfestijn


Voorafgaand aan het gondelfestijn wordt op 15 september 2012 de middag ’Maurik Actief’ georganiseerd door de Maurikse verenigingen en Welzijn Buren op het Eiland van Maurik.

Deelnemers zijn:

Korfbalvereniging Activitas

Tennisvereniging Luno TM

Scouting Saffatin

Bridgeclub Maurik

Gymnastiekvereniging Malderick

Waterskivereniging Maurik

EHBO-vereniging

Kitty van de Berg

Greetje Caneel

Recreatiemaatschappij UitRwaarde

 

De middag wordt afgesloten met een BBQ en het kijken naar de gondelvaart.Sportbeats in Maurik

Geplaatst op 2 januari 2012


Vanaf half januari zullen er op de donderdagmiddagen van
15.30 – 16.30 uur sportactiviteiten worden georganiseerd op het schoolpelin van de Brede School.
De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van 10 – 12 jaar.

Eens per kwartaal zal een clinic voor jongeren 14 – 23 jaar worden georganiseerd.


Verslag van 9 juni

Geplaatst op 18 juni 2011


Werkgroep 1: Samenwerking verenigingen

Bij het thema ‘Actief in Maurik’ zitten voornamelijk verenigingen aan tafel. Het speerpunt van deze werkgroep is samenwerking. Dit houdt in dat verenigingen een paar keer per jaar overleggen over uitdagingen, knelpunten en oplossingen en ook gezamenlijk activiteiten zullen organiseren.
Een voorbeeld hiervan is het Sportprogramma ‘SportzBeats’ waarbij een sportieve activiteit voor jongeren wordt georganiseerd op een verrassende en vernieuwende manier.
Wilt u hierop reageren, neem dan contact op met Martijn Roumen van Plattelands Jongeren Gelderland. Bel 026-3846233 of mail naar . 

De eerstvolgende bijeenkomst van de deelnemers van Maak Meer van Maurik vindt plaats op 9 juni 2011,

bij Korfbalvereniging Activitas, om 20.00 uur.
Adres: Homoetsestraat 13b, 4021 HG Maurik.

Wanneer u wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden via de contactpagina.

 

Speerpunten Themagroep Actief in Maurik:

Samenwerking verenigingen
Op 14 april en op 26 april hebben de werkgroepen het eerste overleg gehad. Bij het thema ‘Actief in Maurik’ zitten voornamelijk verenigingen aan tafel. Het speerpunt van deze groep is samenwerking. Dit houdt in dat verenigingen een paar keer per jaar overleggen over uitdagingen, knelpunten en oplossingen en ook gezamenlijk activiteiten zullen organiseren. Een voorbeeld hiervan is momenteel het Sportprogramma ‘SportzBeats’ waarbij een sportieve activiteit voor jongeren wordt georganiseerd op een verrassende en vernieuwende manier.

 

Sportaccomodatie
Het ontbreken van fatsoenlijke sportaccommodatie is een van de grotere projecten waar VDM aandacht aan wil geven. Een verkenning van behoeftes en mogelijkheden is daarom noodzakelijk, mogelijkerwijs gemeentebreed. Een multifunctioneel centrum is ook vaak genoemd als wens voor Maurik. Als eerste stap zullen de wensen en ideeën onderzocht moeten worden en voorbeelden worden bekeken in andere dorpen.Het verslag van de bijeenkomst op 26 april 2011 in ‘t Klokhuis
is te lezen op pagina Maak Meer van Maurik - Algemeen
 

Het thema Actief in Maurik kreeg op 9 maart in totaal 52 punten


Samenwerking van verenigingen staat centraal. Men kan elkaar aanvullen en het is goed om in lijn te komen met elkaar.

Een sporthal eventueel geschikt voor meerdere doeleinden zou voor veel verenigingen een belangrijk doel zijn om in Maurik te behalen.
Bij activiteiten en samenwerking hoort ook het betrekken van de scholen. Samen met actieve en betrokken organisaties in het dorp de activiteiten coördineren met als effect: Het vergroten van de leefbaarheid in het dorp en de saamhorigheid.


 

Sporthal (voor meerdere doeleinden: multifunctionele ontmoetingsplek) – 37 punten

Multifunctionele ontmoetingsplek vlak bij sporthal. Oude basisschool misschien. Sportcafé, jeugdhonk ’Xperience’ van deze tijd.
Actoren: Verenigingen en gemeente


Briefjes:

 • Wat gebeurt er met de ’oude Valentijn’?
 • Gauw realiseren van de sporthal. Liever gisteren dan vandaag!
 • Functionele sporthal
 • Professionele sportschool activiteit! Combi met sporthal
 • Sporthal á la Beusichem
 • Sporthal
 • Voetbalkooi bij nieuwe sportcomplex
 • Realisatie sporthal
 • Sporthal en accommodatie ruimte
 • Sporthal en podiumruimte voor muziekvereniging

 


 

Samenwerking tussen verenigingen – 8 punten

Actoren: Verenigingen en gemeente


Briefjes:

 • Samenwerking sportverenigingen
 • Uitbreiding activiteiten zoals carnaval en Koninginnedag
 • Scouting en water, roeivereniging of iets dergelijks 

Elkaar aanvullen, in lijn komen – 4 punten

Actoren: Verenigingen en gemeente


Briefjes:

 • Leuke activiteiten belanden vaak in de ijskast vanwege regelgeving en onwelwillende gemeente. Meer tolerantie bij bewoners en meer vrijheid vanuit de gemeente gewenstSamen coördineren – 2 punten

Actoren: Verenigingen en gemeente


Briefjes:

 • Verenigingen hebben veelal een tekort aan vrijwilligers. Jeugd inzetten met sport als tegenprestatie. Denk in dit verband ook aan de maatschappelijke stage!
 • Last van hangjongeren? Motiveer hen om lid te worden van een sportvereniging
 • Maak sport aantrekkelijk
 • (Kleinschalige) indoor spelen. Het is vaak slecht weer in Nederland

 

jongerentraject
Gemeenschappelijk doel: leefbaarheid van het dorp en saamhorigheid vergroten – 1 punt

Actoren: Verenigingen en gemeente


Briefjes:

 • Plaats voor sociale samenhang, leuke koffie/lunch tent. Happy hour cola uit school. Partijen: ondernemers, Gemeente: vergunning.
 • Aanschuiftafel niet alleen voor ouderen maar ook voor aleenstaanden en gezinnen. (Studentensteden kennen dit in bepaalde restaurants)
Scholen

Actoren: Verenigingen en gemeente


Briefjes:

 • Initiatief Kids on Waterski. WSV Maurik heeft woensdagmiddag beschikbaar voor jeugdtrainingen. Inzet scholen!
 • Jeugd bekend maken met de watergebonden verenigingen en de daarbij horende activiteiten zoals waterskivereniging maurik
 • Een echte Brede school: samenwerking met verenigingen, bso, school.
 • Brede School activiteiten aanbod centreren voor alle kinderen uit Maurik
 • Brede school: geen commercieel sportaanbod. Ouders racen overal heen voor hun kinderen, muziek zelfs elders.


 

Overige Briefjes

 • Feestlocatie voor trouwerijen in het gemeentehuis; groot genoeg
 • Avond skate tocht onder begeleiding van DJ
 • Oude motorcrossterrein omvormen tot fietscross terrein (combinatie met scouting?)
 • Disco in dorpshuis
 • Muziek (–school, –onderwijs) in Maurik voor alle jongeren! The experience Stichting Klokhuis
 • Openlucht theater
 • Behoud bibliotheekbus
 • Hek openen van het jeugdhonk
 • Jeugdhonk
 • Behoud bibliobus!
 • Vanaf 11 jaar een plek waar je kan ’gamen’ en DS’en
 • Disco in steenfabriek Roodvoet


© Vereniging Dorpsbelang Maurik

AlgemeenOpenbare ruimte van MaurikActief in MaurikWonen en economieCommunicatieInformatie en contact