Thema 1 – Openbare ruimte van Maurik

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van 9 juni

Geplaatst op 18 juni 2011

Ofschoon er binnen het thema Openbare ruimte van Maurik een drietal onderwerpen door werkgroepen uitgewerkt kunnen gaan worden, is er nog behoefte aan enthousiaste deelnemers.

Wilt u meewerken aan een van deze werkgroepen, laat het ons dan weten via de contactpagina.


Werkgroep 1 - Opfleuren oude dorpskern

Dit is een moeilijk onderwerp omdat er veel onduidelijkheid is over de inrichting en bestemming van het oude centrum. Maar met relatief eenvoudige middelen kun je al veel bereiken, denk aan: een dorpskern met fleurige bloembakken die een uitnodigend karakter geven aan Maurik en het gevoel oproepen: HIER MOET JE ZIJN. De ideeën voor dit onderwerp zijn nog niet concreet.

Werkgroep 2 - Promotie Maurik
Een ander onderwerp is het promoten van Maurik door bijvoorbeeld een route uit te zetten van dijk naar dorp en terug. Toeristen maar ook inwoners worden zo attent gemaakt op de mooiste plekjes van het dorp. In het routeboekje kan uitleg worden gegeven over de historie en de bijzondere kenmerken van Maurik. Ook kunnen horeca en ondernemers onder de aandacht worden gebracht. Bij het promoten van Maurik hoort ook het verbeteren van de entree van het dorp. Te denken valt aan een welkomstbord met informatie, routeboekjes, vrolijke bloembakken in het dorp, enzovoort.

Werkgroep 3 - Verkeersoverlast Rijnbandijk
Ook wil men de verkeersoverlast op de Rijnbandijk onder de aandacht brengen en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze terug te dringen. 

De eerstvolgende bijeenkomst van de deelnemers van Maak Meer van Maurik vindt plaats op 9 juni 2011,

bij Korfbalvereniging Activitas, om 20.00 uur.
Adres: Homoetsestraat 13b, 4021 HG Maurik.

Wanneer u wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden via de contactpagina.

 

Speerpunten Themagroep Openbare ruimte van Maurik:

Promotie Maurik
Een van de projecent is het promoten van Maurik door bijvoorbeeld een route uit te zetten van dijk naar dorp en terug. Toeristen maar ook inwoners worden zo attent gemaakt op de mooiste plekjes van het dorp. In het routeboekje kan uitleg worden gegeven over de historie en de bijzondere kenmerken van Maurik. Ook kunnen horeca en ondernemers onder de aandacht worden gebracht.

 

Bij het promoten van Maurik hoort ook het verbeteren van de entree van het dorp. Te denken valt aan een welkomstbord met informatie en de routeboekjes, vrolijke bloembakken in het dorp etcetera.

 

Verkeersoverlast
Men wil ook de verkeersoverlast op de Rijnbandijk onder de aandacht brengen en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze terug te dringen.

 Het verslag van de bijeenkomst op 26 april 2011 in ‘t Klokhuis
is te lezen op pagina Maak Meer van Maurik - Algemeen
 

Het thema Openbare ruimte van Maurik kreeg op 9 maart
in totaal 22 punten


Dit thema gaat voornamelijk over verkeer: veiligheid, aandacht voor de recreant en maatregelen Rijnbandijk. Daarnaast gaat dit thema in op groenvoorziening en verfraaiing dorpsplein. 

Verkeersafwikkeling Rijnbandijk: Snel/langzaam verkeer –
8 punten

Actoren: Gemeente en provincie


Briefjes:

 • Rijnbandijk: in de weekends veel overlast door motorrijders. Graag maatregelen nemen
 • Rijnbandijk van Rijswijk tot Kesteren vrij van motoren op zon– en feestdagen
 • Motoren op de dijk in het weekend. Verkeersoverlast voor wandelaars en fietsers
 • Rijnbandijk: iets doen aan: geluidsoverlast, te hoge snelheid, verkeersdruk.
 • Dijk teruggeven aan fietsers, wandelaars en ruiters

 


 

Fietsen en wandelen – 7 punten

Fiets– en wandelpaden. Verbindingen maken met name naar de dijk tussen Maurik en Rijswijk
Actoren: Gemeente


Briefjes:

 • Fiets en wandelpaden van de Parkstraat naar de dijk tussen Maurik en Rijswijk
 • Vrijliggende fiets– en wandelpaden langs de dijken en wegen
 • Fietspaden
 • Wandelpaden naar de dijk
 • Gebruik stuw als oversteek of ’ondersteek’ voor voetgangers
 • Wandelstruinroutes door de weilanden over zomerdijken met overstaphekje (zoals in het Geuldal in Limburg)
 • (Groenstructuur en) wandelpaden doortrekken door gehele dorp
 • Uitbreiding recreatievoorzieningen

 


 

Groenvoorziening – 4 punten

Onderhoud. Graag weer nieuwe bomen aan de Prinses Marijkelaan. Rotondes laten adopteren door hoveniers. Hondenpoepbeleid!!
Eigen verantwoordelijkheid en prullenbakken plaatsen
Actoren: Gemeente en bewoners


Briefjes:

 • Groen heeft weinig uitstraling (somber)
 • Meer bospercelen of park
 • Meer bomen aanplanten (die weinig onderhoud vragen)
 • Entree van Maurik kan uitnodigender, meer groen/bloemen
 • Hondenpoep opruimen en boete
 • Op de Rijnbandijk hondenpoepbak met zakjes.
 • Bloembakken in de Wulpstraat vullen met skimmia of buxus
 • Wandelpaden ’rondje om de kerk’
 • Bloembakken in het dorp
 • Prullenbak bij bank ’onderhoud’ sinds O&N 2010–2011 nog steeeds geen bak teruggekomen
 • Groenstructuur (en wandelpaden) doortrekken door gehele dorp
 • Groenvoorziening goed onderhouden
 • Zelf je woonomgeving schoon houden, bijvoorbeeld je goot vegen.
 • Zelf je woonomgeving schoon houden, bijvoorbeeld op de stoep de rommel opruimen rond je huis


 

Verkeersveiligheid – 2 punten

30 km zone / 60 km zone handhaven en eigen verantwoordelijkheid.
Vaste verbinding over Rijn op de lange termijn? 1 pont ook ’s nachts. Motoren op de dijk tussen Molenstraat en Loswal weren.
Parkeren C1000/Bikbar: Hek C1000 aan de dijk open.
Actoren: Bewoners, gemeente en provincie


Briefjes:

 • Parkeren in vakken in plaats van op de stoep of groenstrook
 • Verkeersregels naleven bij Brede school
 • Verkeerssituatie Brede School
 • 30 km zone binnen dorp: Tielsestraat, Pr. Marijkelaan, Homoetsestraat
 • Vaste verbinding over de rivier heen
 • Motoren? Alle gemotoriseerd verkeer max. 60 km
 • Handhaving 30 km zone
 • Denk aan verkeersveiligheid bij kleine wegen, naar de dijk toe bijvoorbeeld naar Dijkhof. Drempels, borden met ’Denk aan onze kinderen’ en dergelijke
 • Handhaven 60 km zone
 • Parkeersituatie bij voorzieningen: C1000, Bikbar, School
 • Meer/andere parkeergelegenheid voor frietzaak. Eigen belang en algemene veiligheid
 • Snelheid op doorgaande wegen zoals dijk verlagen waardoor lawaai afneemt
 • Motorrijders dijk in het weekeind beperkt aantal uren toestaan? (Geluidsoverlast is er toch al ’All sports resort’)
 • Parkeren middengebied en containers bij C1000 weg. Leuk terras met horeca maken


 

Verfraaiing dorpsplein – 1 punt


Briefjes:

 • Dorpscentrum verbeteren i.v.m. gezelligheid
 • Kern van Maurik is het oude dorp
 • Leefbare dorpskern
 • Dorpsplein
 • Dorpskern koesteren
 • Dorpskern
 • Ontwikkeling dorpsplein als ontmoetingskern
 • Dorpskern en oude winkeltjes behoudenOverige Briefjes:

 • Een speeltuin bij de Raadhuisstraat/Dijkhof, er is hier niets voor kinderen!
 • Zaalruimte, ontmoetingsruimte, lesruimte
 • Horeca, eetgelegenheid, praatcafé
 • In geval van bouwen in de dijkzone van Maurik: Behoud het groene gebied, minimale bebouwing!

 
© Vereniging Dorpsbelang Maurik

AlgemeenOpenbare ruimte van MaurikActief in MaurikWonen en economieCommunicatieInformatie en contact