Maak meer van Maurik – Algemeen

Informatiebeurs voor verenigingen

Geplaatst op 2 januari 2012

Op zaterdag 11 februari 2012 wordt van 10.00–14.00 uur
een Informatiebeurs georganiseerd in Maurik!

U en uw vereniging zijn van harte uitgenodigd om met een kraam op deze Informatiebeurs te komen staan. U kunt uzelf op deze unieke manier promoten en wellicht levert het nieuwe leden op.
Deelname is gratis!
Ook wordt er tussendoor een lekkere lunch aangeboden.

Geef u snel op, want VolVol!
Locatie: s.v. MEC '07, Driesweg 17 in Maurik.

Graag opgeven bij Frederike Köhler ( ), maar bellen mag ook naar: 0344-602 337.

 

 

Verslag bijeenkomst 9 juni

Geplaatst op 18 juni 2011

De bijeenkomst op 9 juni bij Activitas heeft ervoor gezorgd dat er weer
een stap is gezet om het project Maak Meer van Maurik concretere
vormen te laten aannemen.

Josien Hissink leidt de bijeenkomst aan de hand van een PowerPoint-presentatie.


Op 9 juni wordt duidelijk dat een huis-aan-huis Dorpsblad voor Maurik vooralsnog op het grootste enthousiasme van de deelnemers kan rekenen.
De bedoeling is dat het Dorpsblad een podium vormt voor heel Maurik, van gemeente, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, kerken, scholen en artsen tot ondernemers en de individuele inwoners van Maurik.
Lees meer op pagina Communicatie >>


Binnen het thema Wonen en economie wordt het plan voor zorgwoninigen van Jan Heres voorgedragen.
Lees meer op pagina Wonen en economie >>


Ook zijn er mensen die Maurik toeristisch aantrekkelijker willen maken en de dorpskern willen opfleuren.
Lees meer op pagina Openbare ruimte >>


Voor het thema Actief in Maurik is de werkgroep Samenwerking Verenigingen aan de slag gegaan.
Lees meer op pagina Actief in Maurik >>


Josien Hissink van VKK zit op 9 juni de vergadering van Maak Meer van Maurik voor de laatste keer voor en draagt haar coördinerende taken over op Frederike Köhler van Stichting Welzijn Buren.
 

Op 9 juni komen de deelnemers van Maak Meer van Maurik weer bij elkaar om 20.00 uur bij Korfbalvereniging Activitas.
Adres: Homoetsestraat 13b, 4021 HG Maurik.

U kunt zich aanmelden via de contactpagina.

Tot die tijd gaan de werkgroepen aan de slag met verdere uitwerking van de projecten.
Ook de mensen van het thema "Actief in Maurik", die op 14 april een bijeenkomst hadden met Martijn Roumen, hopen we er op 9 juni bij te hebben. Er zijn door verenigingen concrete afspraken gemaakt voor het versterken van de samenwerking en onderlinge afstemming.

Een korte toelichting van de projecten:

Samenwerking verenigingen
Op 14 april en op 26 april hebben de werkgroepen het eerste overleg gehad. Bij het thema ‘Actief in Maurik’ zitten voornamelijk verenigingen aan tafel. Het speerpunt van deze groep is samenwerking. Dit houdt in dat verenigingen een paar keer per jaar overleggen over uitdagingen, knelpunten en oplossingen en ook gezamenlijk activiteiten zullen organiseren. Een voorbeeld hiervan is momenteel het Sportprogramma ‘SportzBeats’ waarbij een sportieve activiteit voor jongeren wordt georganiseerd op een verrassende en vernieuwende manier.


Dorpskrant

Er wordt ook aan andere zaken gewerkt zoals het opstarten van een Dorpskrant. In het verleden kende Maurik het dorpsblad ‘Maurik Nu’. Die wordt nu sterk gemist. De informatie van verenigingen, dorpsactiviteiten, oproepen, aanbiedingen en nieuws van en over Maurik is nu volgens de inwoners te versnipperd. Het lijkt daarom een goed idee om de informatie te bundelen in een Dorpskrant.


Promotie Maurik

Een ander project is het promoten van Maurik door bijvoorbeeld een route uit te zetten van dijk naar dorp en terug. Toeristen maar ook inwoners worden zo attent gemaakt op de mooiste plekjes van het dorp. In het routeboekje kan uitleg worden gegeven over de historie en de bijzondere kenmerken van Maurik. Ook kunnen horeca en ondernemers onder de aandacht worden gebracht. Bij het promoten van Maurik hoort ook het verbeteren van de entree van het dorp. Te denken valt aan een welkomstbord met informatie en de routeboekjes, vrolijke bloembakken in het dorp etcetera.


Sportaccomodatie

Het ontbreken van fatsoenlijke sportaccommodatie is een van de grotere projecten waar VDM aandacht aan wil geven. Een verkenning van behoeftes en mogelijkheden is daarom noodzakelijk, mogelijkerwijs gemeentebreed. Een multifunctioneel centrum is ook vaak genoemd als wens voor Maurik. Als eerste stap zullen de wensen en ideeën onderzocht moeten worden en voorbeelden worden bekeken in andere dorpen.


Verkeersoverlast

Tot slot wil men ook de verkeersoverlast op de Rijnbandijk onder de aandacht brengen en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze terug te dringen.


Graag tot 9 juni!

Wie zich wil aansluiten bij een van de thema–werkgroepen is welkom op
9 juni om 20.00 uur bij Korfbalvereniging Activitas.
Adres: Homoetsestraat 13b, 4021 HG Maurik 

Verslag bewonersavond 9 maart 2011

Op de brainstormavond ’Maak Meer van Maurik’ waren ruim

50 inwoners uit Maurik aanwezig om hun ideeën te geven.

Wethouder Gerry van der Donk lichtte bij de inleiding van de avond

toe dat inwoners en de gemeente steeds meer op elkaar zijn aangewezen. De gemeente moet pas op de plaats maken en zal niet meer alles voor elkaar krijgen. Op het gebied van leefbaarheid zijn de inwoners nu aan zet. Gezien de enthousiaste reacties van de inwones komt dat in Maurik wel goed!

 

Dertig mensen hebben zich opgegeven om te zorgen dat er daadwerkelijk wat met de opbrengst van de avond wordt gedaan. Op 26 april maken de vier werkgroepen een start met het opstellen van uitvoeringsplannen voor de ideeën die 9 maart zijn genoemd.


Op 9 maart konden mensen ideeën indienen voor vier thema’s:

1. De Openbare Ruimte in Maurik

2. Actief in Maurik,

3. Wonen en Economie in Maurik en

4. Communicatie.

 

Na de inventarisatieronde werden de ideeën per thema besproken. Ook medewerkers van de gemeente, SWB, Welzijn buren, Mozaïek Welzijnsdiensten en Stichting UitRwaarde schoven aan om te horen welke ideeën er zoal waren geopperd.


Het thema ’Actief in Maurik’ scoorde uiteindelijk de meeste punten. Hierbij stond de wens voor een multifunctionele ontmoetingsplek centraal. Door te praten over meerdere functies, kwam het gesprek al snel op de onderlinge samenwerking van verenigingen. Volgens de betrokkenen is het goed om activiteiten en ideeën maar ook problemen samen af te stemmen, uit te werken of op te lossen. Dat levert voor iedereen een winsituatie op.

Deze speerpunten zal de werkgroep verder uitwerken om tot een voorstel te komen voor Maurik.

 

Ook bij de andere thema’s hebben mensen zich opgegeven om in een werkgroep te werken aan een uitvoeringsplan voor de ideeën. Ruim 30 mensen in totaal. Zij worden allemaal uitgenodigd voor de eerste werkbijeenkomst.


Bij het thema Wonen en economie kreeg het item ’woonzorg voor bijzondere doelgroepen en starters’ de hoogste prioriteit, op de voet gevolgd door ’Leefbaarheid oude dorpskern’.

 

Bij het bespreken van het thema Communicatie bleek dat er behoefte is aan duidelijkheid over de beschikbaarheid en voorwaarden voor glasvezelnetwerk en digitale TV. Daarnaast werd genoemd dat een maandkalender of een activiteiten–nieuwsbrief voor Maurik wenselijk is.

 

Bij het thema Openbare Ruimte werden projecten voorgesteld waardoor de leefbaarheid van Maurik aanzienlijk kan verbeteren. Bijvoorbeeld betere verkeersafwikkeling op de Rijnbandijk, waar motorrijders, automobilisten, fietsers en wandelaars zich allemaal veilig willen verplaatsen. Daarnaast wordt er specifiek aandacht gevraagd voor recreatieve fiets– en wandelpaden.


Lees ook het uitgebreide verslag.

Alle ideeën per thema staan onder de subkopjes.


 

inloopavond
 

Maurik door Kinderogen

Op de bewonersavond kregen de mensen bij binnenkomst in de zaal het volgende briefje in handen gedrukt met een ’punt’ erop geplakt:

 

Leerlingen van groep 8 van basisscholen ’De Hoeksteen’ en ’De Boogerd’ hebben Maurik eens goed bekeken. Plekken die zij mooi of juist lelijk, leuk of gevaarlijk vonden hebben ze op de foto gezet. U kunt lezen wat ze van de plek vinden en wat hun ideeën zijn om het te verbeteren, nóg leuker, veiliger of mooier te maken.

Alle mensen hebben hun punt kunnen plakken op de foto en het verhaal dat hen het meest aansprak.

 

De twee hoogst gewaardeerde werkstukken zijn die met 8 punten, van Nard en Max uit groep 8 van De Hoeksteen.

 

Lees meer over dit onderwerp in het verslag.

 

De winnende foto van Nard:

 

De dijk gezien door kinderogen

 

De winnende foto van Max:

 

Maurikse boerderij gezien door kinderogenEr is een selectie gemaakt uit de gemaakte foto’s.
Bekijk ze alle negen >>


© Vereniging Dorpsbelang Maurik

AlgemeenOpenbare ruimte van MaurikActief in MaurikWonen en economieCommunicatieInformatie en contact