Archief 2010

Fietstocht door Maurik

1 september 2010

Op de 1ste dag van de meteorologische  herfst hebben bestuursleden van de Vereniging Dorpsbelang Maurik, onder zonnige omstandigheden,  een fietstocht gehouden door ons dorp. De fietstocht was met vertegenwoordigers van de Vereniging Kleine Kernen en studenten van Hall-Larenstein uit Wageningen die de studie regionale ontwikkeling en innovatie volgen. Dit in het kader van het project Leefbaarheid dat in de kern Maurik zal plaatsvinden. De fietstocht was bedoeld om de studenten een eerste indruk te geven van ons dorp. Het vervolg zal zijn dat de studenten binnenkort met diverse inwoners van ons dorp interviews zullen afnemen om te onderzoeken wat er leeft en wat er nodig is om het dorp leefbaar te houden. 
 

Noteer vast in uw agenda:
19 oktober Najaarsledenvergadering

 

Op dinsdag 19 oktober organiseert VDM de najaarsledenvergadering.
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging en het programma. Wilt u ook de najaarsledenvergadering bijwonen, maar u bent geen lid?

Neem dan contact op met de secretaris.

 

Leefbaarheidproject in Maurik

De gemeente Buren werkt aan leefbare kernen. Dit doet zij samen met de Vereniging Kleine Kernen (VKK) Gelderland binnen het project ’Rivierenland in eigen hand’. Vanaf september 2010 zal in het dorp Maurik de leefbaarheid onder de loep genomen worden. Het doel is om een leefbaarheidsagenda te maken met zinvolle projecten waarvoor inwoners zich samen willen inzetten.
  
Molen en kerk van MaurikBij het project staat u als inwoners centraal. U kunt aangeven wat er op het gebied van leefbaarheid gewenst is. Maar als inwoner staat u niet alleen. Samen met de gemeente maar ook met maatschappelijke organisaties die in Maurik actief zijn, zullen de ideeën en mogelijkheden worden besproken.
 

 

Wilt u meedoen?

In het kader van hun studie plattelandsvernieuwing zetten studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein zich in voor het project. U kunt ze op 1 september tegenkomen als ze onder leiding van de Vereniging Dorpsraad Maurik het dorp per fiets gaan verkennen. Ook is het goed mogelijk dat ze u benaderen voor een interview over leefbaarheid. U kunt ook worden uitgenodigd voor een bijeenkomst om de sterke en zwakke punten van het dorp te bespreken. Wilt u niet wachten op een telefoontje? Geef u dan op bij projectleider Josien Hissink: 0314-631168 of per mail: .
 
De interviews en bijeenkomsten vormen de basis voor een dorpsbijeenkomst waarbij iedere inwoner zijn of haar ideeën kan geven. Naar verwachting zal deze in januari 2011 worden gehouden. Tot die tijd wordt u via nieuwsbrieven en persberichten op de hoogte gehouden. Verslagen van interviews en bijeenkomsten kunt u terugvinden op de website van de gemeente.

 

Informatieplein Bezuinigingen woensdag 8 september

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. Het college heeft de raad in de Kadernota voorgesteld waarop bezuinigd kan worden. De gemeenteraad wil eerst weten wat de maatschappelijke reacties zijn op de geplande bezuinigingen. Daarom organiseert de gemeente woensdag 8 september van 19.00–22.00 uur het ’Informatieplein bezuinigingen’.

Organisaties kunnen in het gemeentehuis aangeven wat zij vinden van de bezuinigingsplannen. Van 16.00–18.00 uur zijn de professionele organisaties aan de beurt. Van 19.00–22.00 uur geven de organisaties met vrijwilligers hun reactie op de voorstellen. Ook individuele inwoners kunnen inspreken, ze worden voor een vast tijdstip uitgenodigd. Organisaties en inwoners kunnen in de hal van het gemeentehuis in gesprek gaan met de raadsleden. Zij zijn herkenbaar met een badge. In de hal is ook het Vrijwilligerssteunpunt aanwezig om insprekers te wijzen op mogelijke alternatieven.


Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de website van de Gemeente Buren

 

Gezellig dorpsfeest groot succes

De Oranjevereniging Maurik kan op 30 april 2011 (Koninginnedag) weer de kinderspelen organiseren.
De braderie en de kermis, die gehouden werd van 19 t/m 22 augustus, bracht het mooie bedrag op van 5500 euro.
© Vereniging Dorpsbelang Maurik

Archief 2010 Archief 2011 Archief 2012
Gemeente Buren
Jong in Buren
Maurik Rond, maandblad voor Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk